วิธีการอายัดและลบบัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (KYC level 1 เป็นต้นไป)

แก้ไขเมื่อ Fri, 20 Oct 2023 เมื่อ 10:52 AM

คำจำกัดความ

  • การอายัดบัญชี (Freeze account) คือ การระงับการใช้งานบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราว ซึ่งเจ้าของบัญชีสามารถติดต่อขอเปิดใช้งานบัญชีที่ถูกระงับไว้ได้ในอนาคต โดยข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ จะยังคงอยู่เช่นเดิม

  • การลบบัญชี (Delete account) คือ การลบข้อมูลทั้งหมดบนบัญชี ซึ่งหมายรวมถึง ข้อมูล Profile การตั้งค่า รายการธุรกรรมโปรด ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลบางประเภทไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามข้อกำหนดทางกฎหมาย


โปรดทราบ

  • ท่านสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันการขออายัดหรือลบบัญชีได้ บนแอปพลิเคชันเท่านั้น


การดำเนินการ

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีบิทคับบนแอปพลิเคชัน

2. ไปที่หน้า “Setting” จากแถบเครื่องมือด้านล่าง และเลือกหัวข้อ “จัดการบัญชี”

 

DarkmodeTH_App_Setting KYC 0.png

 

3. เลือกหัวข้อ “อายัดบัญชีผู้ใช้งาน” หรือ “ลบบัญชีผู้ใช้งาน” ตามที่ต้องการ

 

 

4. อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขให้ถี่ถ้วน ก่อนทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความเพื่อยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่ม “ต่อไป”5. ระบบจะพาไปยังหน้าติดต่อ Customer Support ให้เลือกหัวข้อการติดต่อเป็น “อายัดบัญชี” หรือ “ลบบัญชี” ตามที่ท่านเลือกในขั้นตอนที่ 3 และระบุข้อความสำหรับเจ้าหน้าที่ Customer Support


 


6. ยืนยันความประสงค์ของท่านกับเจ้าหน้าที่ของเรา

 

หมายเหตุ:

  • เจ้าหน้าที่อาจติดต่อไปหาท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการดำเนินการเพิ่มเติม

  • เมื่อบัญชีของท่านถูกลบออกจากระบบแล้ว จะไม่สามารถถูกกู้คืนหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ ในกรณีที่ท่านต้องการกลับมาใช้งานกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์หลังการลบบัญชีสำเร็จ ท่านต้องทำการเปิดบัญชีและทำการตั้งค่าใหม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว