3 ช่องทางสำหรับการระงับบัญชีชั่วคราว

แก้ไขเมื่อ Mon, 04 Dec 2023 เมื่อ 11:48 AM

ในกรณีที่ท่านพบรายการหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีของตนเอง สงสัยว่าบัญชีถูกเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น หรือต้องการหยุดใช้งานบัญชีบิทคับเป็นการชั่วคราว ท่านสามารถทำการระงับหรืออายัดบัญชีได้ 3 ช่องทางดังนี้ เพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์


ช่องทางที่ 1

อายัดบัญชีด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันบิทคับ


ช่องทางที่ 2

ระงับการใช้งานบัญชีผ่าน Bitkub LINE Connectช่องทางที่ 3

ติดต่อมายัง Bitkub Support ทางอีเมลที่ [email protected] หรือโทร 02-032-9555

  • พร้อมแจ้งข้อมูลของท่านเพื่อยืนยันตัวตน (ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด)

  • ระบุว่า ท่านต้องการระงับการใช้งานบัญชีบางส่วน หรือระงับบัญชีทั้งหมด ตามตัวเลือกดังนี้

1. ระงับการถอนเหรียญ

2. ระงับการถอนเงินบาท

3. ระงับการซื้อ-ขายเหรียญ

4. ระงับการฝากเหรียญ

5. ระงับการฝากเงินบาท

6. ระงับส่วนของการใช้งานทั้งหมด (ระงับการใช้งานข้อที่ 1-5 แต่ยังสามารถเข้าสู่ระบบได้)

7. ระงับบัญชีทั้งหมด

  • ทางเราจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับคำร้องจากท่าน และแจ้งผลการดำเนินการระงับบัญชีให้ทราบทางอีเมลตามลำดับ


บทความที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว