เรียนเชิญลูกค้าทำการอัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชี (KYC Update) เพื่อให้บัญชียังคงใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

แก้ไขเมื่อ Thu, 08 Feb 2024 เมื่อ 06:03 PM

ตามที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้มีการส่งข้อความแจ้งเรื่อง การอัปเดตข้อมูลบัญชีตามรอบทบทวน หรือการทำ KYC Update ไปยังลูกค้าที่บัญชีครบกำหนดรีวิวแล้วนั้น บริษัทขอเรียนเชิญให้ลูกค้า โปรดดำเนินการอัปเดตข้อมูลบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยทันที เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าสามารถใช้วิธีการอัปโหลดเอกสารผ่านช่องทางของบริษัทได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566* 


โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทจะปิดระบบการส่งเอกสารโดยการอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ผ่านวิธีการอัปโหลดด้วยตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการของบริษัท


ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในความร่วมมือ และให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกับบริษัทมาโดยตลอด โดยบริษัทคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับบริการได้อย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการทบทวนข้อมูลดังกล่าว

* หลังการปิดระบบส่งเอกสารยืนยันตัวตน ผ่านวิธีอัปโหลด ลูกค้าสัญชาติไทยจะสามารถยืนยันตัวตนผ่านจุดบริการ Counter Service ณ ร้าน 7-Eleven (การทำ Dip Chip) เท่านั้น จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


หมายเหตุ: บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์อาจพิจารณาออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป


สำหรับวิธีการอัปเดตข้อมูลบัญชีให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำตามขั้นตอนได้ในบทความต่อไปนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว