ปิดปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน (KYC) บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ชั่วคราว วันที่ 01/07/2566 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. - 04:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Thu, 29 Jun 2023 เมื่อ 03:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดปิดระบบยืนยันตัวตน (KYC) บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ชั่วคราว เพื่ออัปเดตระบบในส่วนดังกล่าว (ตามกำหนดการด้านล่าง) ซึ่งจะมีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการต่อไปนี้ได้เป็นการชั่วคราว

  • การยืนยันตัวตนสำหรับบัญชีใหม่

  • การอัปเดตข้อมูลบัญชีตามรอบทบทวน (KYC Update)


ทั้งนี้ ในช่วงการอัปเดตระบบ ท่านยังสามารถใช้งานในส่วนอื่น ๆ ได้ตามปกติ


กำหนดการ

เรื่อง              ปิดปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนชั่วคราว

วันที่              1 กรกฎาคม 2566

ตั้งแต่            00:01 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึง                 04:00 น. (เวลาประเทศไทย)

รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 ชั่วโมง*

* หากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางเราจะมีประกาศแจ้งให้ทราบทันที


บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นอย่างดีเสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว