ปิดปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนชั่วคราวเพื่อรองรับระบบ Dip Chip วันที่ 09/02/2565 เวลา 00:01 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 11:19 PM

บิทคับมีกำหนดปิดปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน (KYC) ทั้งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ชั่วคราว ตามกำหนดการด้านล่างนี้ เพื่อทำการอัปเดตระบบให้รองรับการส่งข้อมูลยืนยันตัวตนผ่านระบบ Dip Chip โดยในวันและเวลาที่มีการปรับปรุงระบบ ท่านจะไม่สามารถอัปโหลดเอกสารหรือทำการยืนยันตัวตนได้ทั้งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

 

กำหนดการ

เรื่อง               ปิดปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน (KYC) บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ชั่วคราว        
วันที่               9 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา      00:01 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง                  13:30 น. (เวลาประเทศไทย)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบ Dip Chip ได้ ที่นี่

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่มีการยื่นเอกสารยืนยันตัวตนเข้ามาก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จะยังคงได้รับการดำเนินการตรวจสอบในรูปแบบเดิม


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว