บิทคับขอมอบเงินชดเชยจากกรณีการยืนยันตัวตน (KYC) ล่าช้าเกิน 24 ชั่วโมงและการปิดปรับปรุงระบบกระทันหัน

แก้ไขเมื่อ Wed, 15 Feb 2023 เมื่อ 12:22 PM

เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบิทคับ ได้มีกลุ่มผู้ให้ความสนใจรายใหม่เข้ามาสมัครสมาชิกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การยืนยันตัวตน (KYC) เกิดความล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง ตลอดจนมีผู้เข้าใช้งานในระบบพร้อมกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลให้ระบบเกิดความขัดข้องบิทคับ จึงมีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบเร่งด่วนในวันที่ 3 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นผลให้มีกลุ่มผู้ใช้งานหลายท่านประสบปัญหาการใช้งาน
ทางบิทคับ รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง ทางบริษัทฯ จึงขอชดเชยให้กับผู้ใช้งานทุกท่านที่ประสบปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ใช้งานทุกท่านที่รอ KYC เกินกว่า 24 ชั่วโมง รับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท
2. ผู้ใช้งานทุกท่านที่ประสบปัญหาการใช้งานระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 21:00 น. ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 00:35 น. รับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท
3. ผู้ใช้งานทุกท่านที่เข้าสู่ระบบในวันที่ 3 มกราคม 2564 รับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท
4. ผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาการแสดงผล จำนวนเงิน/เหรียญ ผิดพลาด รับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท
 
ข้อตกลงและเงื่อนไข
• ผู้ใช้งานที่ทำการยืนยันตัวตน (KYC) และรอการอนุมัติเกิน 24 ชั่วโมง จะได้รับเครดิตค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วัน หลังจากที่ผ่านการอนุมัติ
• ผู้ใช้งานทุกท่านที่ประสบปัญหาการใช้งานระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 21:00 น. ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 00:35 น. จะได้เครดิตค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
• ผู้ใช้งานทุกท่านที่เข้าสู่ระบบในวันที่ 3 มกราคม 2564 จะได้เครดิตค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
• ผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาการแสดงผล จำนวนเงิน/เหรียญผิดพลาด จะได้เครดิตค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วัน หลังจากที่ตรวจพบและได้รับการแก้ไข
• เครดิตค่าธรรมเนียมมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สำหรับท่านใดที่พบปัญหา KYC ล่าช้าหรือแจ้งปัญหาทั่วไปสามารถดำเนินการแจ้งได้ ที่นี่ 
 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว