มาตรการการช่วยเหลือผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการซื้อ-ขายเหรียญ Cortex (CTXC)

แก้ไขเมื่อ Thu, 09 Feb 2023 เมื่อ 04:39 PM

เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ทางบิทคับ ได้ตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติของผู้ใช้งานบางกลุ่ม ที่พยายามสร้างราคาในตลาดเหรียญ Cortex (CTXC) เป็นผลให้ราคาสูงขึ้นมากกว่า 3000% ในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ราคาเฉลี่ยในตลาดอื่นๆ ทั่วโลกนั้น ไม่ได้เพิ่มขึ้นในลักษณะแนวโน้มเดียวกัน บริษัทจึงมีความจำเป็นที่ต้องระงับการ ซื้อ-ขายเหรียญ CTXC อย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องนักลงทุนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน และหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง บริษัทจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุดต่อไป

สำหรับนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทได้มีนโยบายการเยียวยา ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะเยียวยาเฉพาะการซื้อ CTXC ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00:00:01 น. - 23:59:59 น. และยังไม่ได้คืนทุน หรือทำกำไร จากการขายเป็นเงินบาท เท่านั้น

2. ในกรณีที่นักลงทุนยังไม่ได้มีการขาย CTXC ที่ซื้อในวันดังกล่าว นักลงทุนจะได้รับค่าเยียวยา ในจำนวนเท่ากับเงินทุนทั้งหมดที่ท่านใช้ในการซื้อ CTXC ในวันดังกล่าว เต็มจำนวน

3. ในกรณีที่นักลงทุนได้มีการขาย CTXC ที่ซื้อในวันดังกล่าวออกไปแล้วทั้งหมด หรือบางส่วน แต่ยังไม่ได้คืนทุนเป็นเงินบาท นักลงทุนจะได้รับค่าเยียวยา เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างที่ยังเหลือจากราคาทุนที่ท่านใช้ในการซื้อ CTXC ในวันดังกล่าว

ตัวอย่าง : จำนวนเงินบาทที่ใช้ในการซื้อ CTXC ทั้งหมดในวันที่กำหนด - จำนวนเงินบาทที่ได้รับจากการขาย CTXC ในวันที่กำหนดทั้งหมด = จำนวนเงินค่าเยียวยาที่ท่านจะได้รับ

4. นักลงทุนทุกท่านยังคงถือครอง CTXC ไว้เช่นเดิม ค่าเยียวยาที่บริษัทให้ ไม่ได้ถือเป็นการซื้อคืนแต่อย่างใด

5. กระดานซื้อ-ขาย CTXC จะยังคงถูกระงับ จนกว่าบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และประกาศมาตรการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเสร็จสิ้น

6. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับอีเมลการตอบกลับและถ้าหากตรงตามเงื่อนไขจะได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีโดยตรง ในวันที่ 11 มกราคม 2564

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทขอเน้นย้ำว่า ทุกการกระทำของบริษัท ล้วนเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนในแพลตฟอร์มเป็นสำคัญ และจะดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันการสร้างราคาและปริมาณที่ผิดปกติ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อนักลงทุน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกราย รวมทั้งจะพัฒนาระบบในการแจ้งเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขาย ให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว