แจ้งปรับปรุงระบบเหรียญต่าง ๆ (1012)

ท่านสามารถตรวจสอบตารางการปรับปรุงเหรียญต่าง ๆ ได้ที่นี่