ปิดปรับปรุงระบบถอนสินทรัพย์ดิจิทัล USDT บนเครือข่าย Avalanche C-Chain ชั่วคราว ในวันที่ 23/06/2567 ตั้งแต่เวลา 08:20 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 24 มิถุนายน เมื่อ 12:15 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีกำหนดปิดปรับปรุงระบบถอนสินทรัพย์ดิจิทัล USDT บนเครือข่าย Avalanche C-Chain ชั่วคราว เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่นได้ตามปกติ


กำหนดการ

เรื่อง           ระบบถอนสินทรัพย์ดิจิทัล USDT บนเครือข่าย Avalanche C-Chain ปิดปรับปรุงชั่วคราว

วันที่           23 มิถุนายน 2567

ตั้งแต่เวลา  08:20 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึง              12:15 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 24 มิถุนายน 2567


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว