กำหนดการเปิดระบบฝากถอนเหรียญ ETH บนเครือข่าย zkSync Era ในวันที่ 18/06/2567 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ วันเสาร์, 15 มิถุนายน เมื่อ 10:00 AM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดเปิดใช้งานเครือข่าย zkSync Era สำหรับธุรกรรมฝากถอนเหรียญ Ethereum (ETH) (เพิ่มเติมจากเครือข่ายอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน) ตามรายละเอียดดังนี้


*ข้อควรระวัง:

  • กรณีที่ท่านต้องการทำรายการเหรียญ ETH บนเครือข่าย zkSync Era ท่านจำเป็นต้องสร้างที่อยู่กระเป๋า (Wallet address) ใหม่ หลังการเปิดใช้งานเครือข่ายดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป (กดที่นี่เพื่อดูวิธีการสร้าง Address ใหม่)

  • การสร้างที่อยู่กระเป๋าใหม่ไม่มีผลต่อยอดคงเหลือ และการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านแต่อย่างใด

  • เหรียญ ETH ของท่านอาจสูญหายได้ หากท่านทำธุรกรรมเหรียญ ETH บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ผ่านเครือข่าย zkSync Era ก่อนวันที่เปิดใช้งานเหรียญ ETH บนเครือข่ายดังกล่าว 


กำหนดการ

เรื่อง            เปิดระบบฝากถอนเหรียญ ETH บนเครือข่าย zkSync Era
วันที่            18 มิถุนายน 2567
ตั้งแต่เวลา   15:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป


หมายเหตุ:

  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจสูญหายจากกรณีการทำรายการไม่ตรงตามเงื่อนไขเป็นรายบุคคล

  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีให้เสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว