การเปิดใช้งานฟังก์ชัน SMS OTP บนแอปพลิเคชัน

แก้ไขเมื่อ Thu, 30 May 2024 เมื่อ 04:40 PM

ท่านสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน SMS OTP บนแอปพลิเคชันบิทคับได้ดังนี้

 

1. ที่หน้าตั้งค่า (Setting) เลือกเมนู “ตั้งค่า SMS OTP”


2. อ่านเงื่อนไขการใช้งานระบบ OTP Authentication ก่อนทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม และกดปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไข"


3. ดำเนินการ 3 ขั้นตอนดังนี้

  • Step 1: ตั้งค่า 2FA โดยกด "เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ" หรือ ป้อนคีย์ด้วยตนเอง (โปรดดูวิธีการติดตั้ง 2FA เพิ่มเติม ที่นี่ )
  • Step 2: ใส่รหัส Authentication 6 หลักให้ถูกต้อง
  • Step 3: กดปุ่ม "ขอรหัส OTP" ก่อนนำรหัส 6 หลักที่ได้รับทางข้อความ SMS มากรอกในช่องว่างให้ถูกต้อง
  • กด "ตกลง" เป็นอันเสร็จสิ้นบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว