การเปิดใช้งานระบบ Passkey บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

แก้ไขเมื่อ Wed, 12 Jun 2024 เมื่อ 12:50 PM

เพื่อยกระดับการทำธุรกรรมถอนเหรียญให้มีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ระบบ Passkey เปิดให้บริการแล้วบนระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ตามกำหนดการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้


กำหนดการ

เรื่อง             เปิดให้บริการระบบ Passkey สำหรับการยืนยันรายการถอนเหรียญ

วันที่             29 พฤษภาคม 2567

ตั้งแต่เวลา    03:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Passkey


Passkey คือ เป็นรูปการยืนยันตัวตนในขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ (Log in) รูปแบบหนึ่ง โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน (Password) แต่อาศัยการยืนยันตัวตนกับอุปกรณ์ (Device) ของผู้ใช้งาน เพื่อทำการยืนยันตัวตน ทำให้ Passkey จึงเป็นรูปแบบการยืนยันตัวตนที่มีความสะดวกต่อผู้ใช้งาน และประการสำคัญคือ มีความปลอดภัย (Security) สูงกว่าการยืนยันตัวตนด้วยการใช้รหัสผ่าน และการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2-factor authentication) โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ 


เงื่อนไขการใช้งาน

 • บัญชีบิทคับของท่านต้องผ่านการยืนยันตัวตน (KYC) แล้ว และเบอร์โทรศัพท์ต้องได้รับการยืนยันและรองรับระบบ SMS OTP เพื่อเปิดใช้งานระบบ Passkey

 • กรณีเปิดใช้งาน Passkey บนบัญชีบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

  • ระบบจะกำหนดให้ลูกค้ายืนยันรายการถอนเหรียญด้วย Passkey เท่านั้น 

  • เมื่อยืนยันรายการถอนเหรียญแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกรายการถอนเหรียญด้วยตนเองได้

 • กรณีไม่เปิดใช้งาน Passkey บนบัญชีบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ หรือ มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งาน Passkey ด้วยปัจจัยอื่น นอกเหนือจากการรับ SMS OTP

  • ลูกค้าจะต้องยืนยันความปลอดภัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การยืนยันด้วย SMS OTP (2) การยืนยันด้วย Email OTP และ (3) การยืนยันด้วยรหัส Authentication (เช่น รหัส 2FA) (แล้วแต่กรณี) เมื่อทำรายการถอนเหรียญไปยังที่อยู่กระเป๋าทั่วไป หรือ ยืนยันด้วย SMS OTP เพียงอย่างเดียว เมื่อทำรายการถอนเหรียญไปยังที่อยู่กระเป๋าที่ถูกบันทึกไว้ (Save Address)

  • เมื่อยืนยันรายการถอนเหรียญแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกรายการถอนเหรียญด้วยตนเองได้

 • กรณีเบอร์โทรศัพท์ของท่านมีข้อจำกัดเรื่องการรับ SMS OTP จึงทำให้ท่านไม่สามารถเปิดใช้งาน Passkey ได้

  • ระบบจะกำหนดให้ต้องยืนยันความปลอดภัย 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ยืนยันด้วย Email OTP และ (2) ยืนยันด้วยรหัส Authentication เมื่อทำรายการถอนเหรียญไปยังที่อยู่กระเป๋าทั่วไป หรือ ยืนยันด้วย Email OTP เพียงอย่างเดียว เมื่อทำรายการถอนเหรียญไปยังที่อยู่กระเป๋าที่ถูกบันทึกไว้ (Save Address)

 • กรณีที่เวอร์ชันของแอปพลิเคชันบิทคับที่ท่านใช้งานอยู่ ต่ำกว่าเวอร์ชัน 3.31.1 ท่านจะไม่สามารถเปิดใช้งาน Passkey ได้

  • กรณีนี้ ท่านต้องยืนยันความปลอดภัยทาง Email และท่านสามารถยกเลิกรายการถอนเหรียญได้ด้วยตนเอง

  • ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านทำการอัปเดตแอปพลิเคชันของท่าน ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Passkey ได้จากบทความต่อไปนี้

1. Passkey คืออะไร

2. วิธีการติดตั้ง ตั้งค่า และถอนการติดตั้ง Passkey บนเว็บไซต์

3. วิธีการติดตั้ง ตั้งค่า และถอนการติดตั้ง Passkey บนแอปพลิเคชัน

4. Passkey กับการถอนเหรียญ 

5. Passkey: Error ที่เกิดขึ้นได้ และวิธีแก้


หมายเหตุ:

 • อุปกรณ์บางชนิดอาจมีข้อจำกัดหรือไม่รองรับระบบ Passkey เนื่องจากระบบ Passkey เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถใช้การยืนยันความปลอดภัยในรูปแบบเดิมเมื่อทำรายการถอนเหรียญได้ (SMS-OTP, Email OTP และรหัส Authentication (แล้วแต่กรณี))

 • เนื่องด้วยข้อจำกัดในการให้บริการระบบ SMS OTP ในบางประเทศ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานระบบ Passkey ได้ ท่านสามารถตรวจสอบเบอร์มือถือในกลุ่มประเทศที่ไม่รองรับระบบ SMS OTP ได้ ที่นี่


ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีให้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว