ประกาศ: การเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules) ของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ วันที่ 24/05/2567 - 09/06/2567

แก้ไขเมื่อ Fri, 24 May 2024 เมื่อ 06:00 PM

เนื่องด้วยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์” หรือ “บริษัท”) ได้ทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules) ของบริษัทให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบซื้อขายของบริษัท รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในการนี้ บริษัทจึงได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) และขอเชิญชวนลูกค้า ผู้ใช้บริการ นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules) ตามรายละเอียดดังนี้


  • ระยะเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing): วันที่ 24/05/2567 - 09/06/2567

  • รายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rules) ของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

  • แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น: กดที่นี่


บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์และการให้บริการต่อไป 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว