การประกาศแจ้งผลการดำเนินงานและรายละเอียดการจ่ายผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัล RealX รอบวันที่ 01/01/2567 - 31/03/2567 (ไตรมาส 2/2567)

แก้ไขเมื่อ Thu, 23 May 2024 เมื่อ 04:58 PM

ตามที่บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (“ผู้ออกโทเคนดิจิทัล RealX”) กำหนดให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัล RealX มีสิทธิในการได้รับผลตอบแทนรายไตรมาสจากการบริหารสินทรัพย์ของโครงการ ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (Whitepaper) และตามประกาศ (อ้างอิง) นั้น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลการ ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล RealX ได้ประกาศไว้ที่ https://realxtoken.finance/investor ดังนี้

 1. การจ่ายผลตอบแทนในครั้งนี้ เป็นการจ่ายผลตอบแทน สำหรับรอบดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567 (ไตรมาส 2/2567) โดยผลตอบแทนที่จะได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding tax) แล้ว 

  • การประกันผลตอบแทนที่ระบุในเงื่อนไขโครงการ เป็นการประกันผลตอบแทนรายปี ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนรายไตรมาส จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล RealX ในไตรมาสนั้น ๆ

 2. การคำนวณต้นทุนของผลตอบแทน จะคำนวณจากราคาโทเคนในช่วงการระดมทุน (182 บาท) โดยอัตราจ่ายผลตอบแทนต่อโทเคนในรอบนี้อยู่ที่ 0.91 บาท

 3. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล RealX เป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการส่งอีเมลแจ้งยอดผลตอบแทนที่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับ โดยอีเมลจะถูกส่งจาก [email protected] เท่านั้น*

 4. ผู้ที่มีสิทธิได้รับผลตอบแทนในครั้งนี้บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ คือ ผู้ถือโทเคนดิจิทัล RealX ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:01 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเวลาที่บริษัทฯ ทำการบันทึกยอดโทเคนดิจิทัล RealX ในกระเป๋าบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (การทำ Snapshot) (ตรวจสอบข้อมูลประกาศ กำหนดสิทธิผู้มีสิทธิได้รับผลตอบแทนได้ที่นี่)

 5. บริษัทฯ จะทำการเพิ่มยอดเงินเข้ากระเป๋าเงินบาทบนบัญชีบิทคับของลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข ตามกำหนดการด้านล่าง


* หากท่านไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบกล่องขยะ (Bin หรือ Junk box) หรือกล่องสแปม (Spam) เพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามไปที่ [email protected]  


โทเคนดิจิทัล RealX ที่มีสถานะต่อไปนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมการจ่ายผลตอบแทน ไตรมาส 1/2567 ได้

 1. โทเคนดิจิทัล RealX ที่ขายที่สำเร็จก่อนหน้าเวลา Snapshot

 2. โทเคนดิจิทัล RealX ที่ซื้อสำเร็จหลังเวลา Snapshot

 3. โทเคนดิจิทัล RealX ที่ถอนออกสำเร็จก่อนเวลา Snapshot

 4. โทเคนดิจิทัล RealX ที่ยังฝากเข้ามาไม่สำเร็จก่อนเวลา Snapshot 

 • เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าของธุรกรรม โปรดพิจารณาทำรายการฝากก่อนเวลา 23:30 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2567


กำหนดการ

 • บริษัทฯ ทำการ Snapshot จำนวนโทเคนดิจิทัล RealX ของลูกค้าบนระบบบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:01 น. (เวลาประเทศไทย)
  ** ระยะเวลาในการ Snapshot ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข ทั้งนี้ ระบบฝากและซื้อขายโทเคนดิจิทัล RealX จะเปิดให้บริการตามปกติ

 • บริษัทฯ ทำการเพิ่มยอดเงินบาทสำหรับผู้ถือโทเคนดิจิทัล RealX ที่เข้าเงื่อนไขบนระบบบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์
  ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
  ** หากบริษัทฯ ได้รับการแจกจ่ายเงินสำหรับผลตอบแทนของลูกค้าจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล RealX ล่าช้า กำหนดการในส่วนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาแจ้งประกาศเพิ่มเติมให้ลูกค้าทราบต่อไป


หมายเหตุ:

 • เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิได้รับผลตอบแทน เป็นเงื่อนไขและการดำเนินงานที่ทางผู้ออกโทเคนดิจิทัล RealX เป็นผู้กำหนดและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อมูลในประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล โปรดศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (อ้างอิง) และความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://realxtoken.finance/ 

 • ผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและเงื่อนไขของผู้ออกโทเคนดิจิทัล RealX ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ประกาศไว้ในหนังสือชี้ชวน

 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีประกาศเพิ่มเติมหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว