กำหนดการเปิดระบบฝากถอนและซื้อขายเหรียญ ZENT

แก้ไขเมื่อ Thu, 25 Apr 2024 เมื่อ 09:30 PM

ตามที่ทางผู้ออกเหรียญ GuildFi (GF) มีการเปลี่ยนเหรียญ GF เป็นเหรียญ Zentry (ZENT) ในช่วงที่ผ่านมานั้น (อ้างอิงบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการเหรียญ ZENT ดังนี้


กำหนดการ

เรื่อง     เปิดระบบฝากถอนและซื้อขายเหรียญ ZENT

วันที่     25 เมษายน 2567

เวลา     21:30 น. (เวลาประเทศไทย)


หมายเหตุ:

  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้ที่อยู่กระเป๋าที่รองรับเหรียญ ZENT และทำการโอนผ่านเครือข่าย Ethereum (ERC-20) เท่านั้น

  • เพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์และความต่อเนื่องในการทำธุรกรรม โปรดไปที่หน้าฝากเหรียญ ZENT เพื่อกดสร้าง Address ใหม่ และใช้ที่อยู่กระเป๋าใหม่เท่านั้นในการฝากเหรียญ ZENT บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (กดที่นี่เพื่อดูวิธีการสร้าง Address ใหม่)

  • ราคาอาจมีความผันผวนสูงหลังจากเปิดระบบซื้อขาย อันเนื่องมาจากกลไกของตลาด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบราคาสินทรัพย์ดิจิทัลให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

  • การระบุที่อยู่กระเป๋าปลายทางของเหรียญไม่ถูกต้อง อาจทำให้สินทรัพย์ของท่านสูญหาย เนื่องจากธุรกรรมที่ถูกยืนยันแล้วจะไม่สามารถถูกยกเลิกหรือกู้คืนได้

  • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้


ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว