เงื่อนไขการใช้งาน SMS OTP, Email OTP เเละรหัส Authentication

แก้ไขเมื่อ Wed, 29 May 2024 เมื่อ 02:06 AM

เงื่อนไขการใช้งาน SMS OTP, Email OTP เเละรหัส Authentication สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มประเทศ มีดังนี้


1. SMS OTP


ครั้งที่กรอกรหัสผิด

การดำเนินการ

ระยะเวลา (นาที)

ครั้งที่ 1

สามารถลองกรอกรหัสใหม่ได้ทันที

-

ครั้งที่ 2

ถูกระงับการถอนเหรียญชั่วคราว

1

ครั้งที่ 3

ถูกระงับการถอนเหรียญชั่วคราว

2

ครั้งที่ 4

ถูกระงับการถอนเหรียญชั่วคราว

5

ครั้งที่ 5

ถูกระงับการถอนเหรียญ

  • โปรดติดต่อ Bitkub Support เพื่อแจ้งขอปลดระงับ

-


2. Email OTP

  • ท่านสามารถกดขอรหัสผ่าน Email (Email OTP) ได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน โดยลิมิตนี้จะถูกปรับ (Reset) ณ เวลาเที่ยงคืนของทุกวัน (ตามเวลาประเทศไทย)

  • ระยะห่างสำหรับการกดขอรหัสแต่ละครั้งอยู่ที่ 60 วินาที

  • 1 รหัส Email OTP มีอายุการใช้งาน 5 นาที และสามารถกรอกผิดได้สูงสุด 3 ครั้งต่อรหัส


ครั้งที่กรอกรหัสผิด

การดำเนินการ

ระยะเวลา (นาที)

ครั้งที่ 1-3

สามารถลองกรอกรหัสใหม่ได้ทันที

-

ครั้งที่ 4-6

รอสักครู่ ก่อนลองกรอกรหัสใหม่ได้อีกครั้ง

2

ครั้งที่ 7-9

รอสักครู่ ก่อนลองกรอกรหัสใหม่ได้อีกครั้ง

4

ครั้งที่ 10

ถูกระงับการถอนเหรียญ

  • โปรดติดต่อ Bitkub Support เพื่อแจ้งขอปลดระงับ

-


3. รหัส Authentication


ครั้งที่กรอกรหัสผิด

การดำเนินการ

ระยะเวลา (นาที)

ครั้งที่ 1

สามารถลองกรอกรหัสใหม่ได้ทันที

-

ครั้งที่ 2

สามารถลองกรอกรหัสใหม่ได้ทันที

-

ครั้งที่ 3

ถูกระงับการถอนเหรียญชั่วคราว

30

ครั้งที่ 4

ถูกระงับการถอนเหรียญชั่วคราว

60

ครั้งที่ 5

ถูกระงับการเข้าใช้งานบัญชี

  • โปรดติดต่อ Bitkub Support เพื่อแจ้งขอปลดระงับ

-เพื่อความปลอดภัย ระบบจะมีการเเจ้งเตือนเมื่อมีการกรอกรหัส Authentication ผิด ดังนี้

  • ผิดครั้งที่ 1: ไม่มีการแจ้งเตือน

  • ผิดครั้งที่ 2: แจ้งเตือนผ่าน LINE และ SMS

  • ผิดครั้งที่ 3-5: แจ้งเตือนผ่าน LINE, SMS และ Email


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว