Passkey กับการถอนเหรียญ

แก้ไขเมื่อ Wed, 12 Jun 2024 เมื่อ 06:01 PM

ในการถอนเหรียญจากบัญชีบน บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ท่านจำเป็นต้องยืนยันรายการ (Security Verification) เพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลของท่าน โดยสามารถจำแนกวิธีการยืนยันรายการถอนเหรียญได้ตาม ประเทศที่รองรับ SMS OTP และ การเปิดใช้งาน Passkey ดังนี้


กลุ่มประเทศ

การเปิดใช้งาน Passkey

ประเภทที่อยู่กระเป๋าผู้รับปลายทาง

วิธีการยืนยันรายการ

ถอนเหรียญ

รองรับ SMS OTP

เปิดใช้งาน Passkey

ที่อยู่กระเป๋าทั่วไป 

Passkey 

Save Address*

Passkey

ไม่เปิดใช้งาน Passkey

ที่อยู่กระเป๋าทั่วไป 

SMS OTP, Email OTP และ รหัส Authentication

(แล้วแต่กรณี

Save Address

SMS OTP

ไม่รองรับ

SMS OTP

ไม่สามารถเปิดใช้งาน Passkey ได้

ที่อยู่กระเป๋าทั่วไป 

Email OTP และ รหัส Authentication

Save Address

Email OTP

ทุกกลุ่มประเทศ

ไม่สามารถเปิดใช้งาน Passkey ได้ เนื่องจากเวอร์ชันของแอปพลิเคชันบิทคับต่ำกว่า 3.31.1

ที่อยู่กระเป๋าทุกประเภท

Email (ที่ส่งจากระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์)


* Save address คือ ที่อยู่กระเป๋าที่ลูกค้าได้พิจารณาบันทึกไว้บนบัญชีบิทคับ เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการทำรายการถอนเหรียญในครั้งต่อ ๆ ไป (อ่านเพิ่มเติมที่นี่)


สำหรับขั้นตอนการถอนเหรียญโดยละเอียด โปรดตรวจสอบจากบทความต่อไปนี้


ทั้งนี้ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอแนะนำให้ท่าน ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนทำรายการ 


1. ท่านจำเป็นต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมกับบัญชีบิทคับของท่านให้เรียบร้อย


2. หากท่านติดตั้ง Passkey เเล้ว เมื่อทำรายการถอนเหรียญระบบจะกำหนดให้ใช้ Passkey ในการยืนยันรายการเท่านั้น

  • หากท่านต้องการกลับไปใช้วิธีการยืนยันรูปแบบอื่น (SMS OTP, Email OTP, รหัส Authentication) ท่านต้องทำการลบและปิดการใช้งานระบบ Passkey ที่สร้างไว้บนบัญชีบิทคับของท่านออกก่อนเท่านั้น (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ ‘วิธีการถอนการติดตั้ง Passkey)


3. หากบัญชีของท่านมีการติดตั้ง Passkey เเล้ว ท่านจะไม่สามารถถอนเหรียญผ่านอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้ในการติดตั้ง Passkey ได้


4. กรณีไม่เปิดใช้งาน Passkey และ ยังไม่ได้เปิดใช้งานระบบ Authentication (การยืนยันด้วยรหัสจากแอปพลิเคชัน Authenticator)

  • ท่านจะพบข้อความแจ้งให้เปิดใช้งานรหัส Authentication

  • หากปฏิเสธการเปิดใช้งานรหัส Authentication ท่านจะไม่สามารถทำรายการถอนเหรียญต่อได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว