บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะสนับสนุนการย้ายเครือข่าย และเปลี่ยนเหรียญ LUKSO (LYXe) เป็นเหรียญ LYX บน Mainnet

แก้ไขเมื่อ Fri, 03 May 2024 เมื่อ 10:16 AM

เนื่องจากผู้ออกเหรียญ LUKSO ได้มีการเปิดตัวเครือข่าย LUKSO Blockchain (Mainnet) ซึ่งมีผลทำให้เกิดการย้ายเครือข่ายและเปลี่ยนเหรียญ LUKSO (LYXe) เป็น LYX (อ้างอิง) ดังนั้น เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการใช้งาน และเพื่อประโยชน์ของลูกค้า บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จะจัดเตรียมระบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ออกเหรียญ ด้วยการรองรับเครือข่าย LUKSO Blockchain (Mainnet) รวมถึงการเปลี่ยนเหรียญ LUKSO (LYXe) เป็นเหรียญ LYX บนเครือข่าย LUKSO Blockchain (Mainnet)  ตามรายละเอียดดังนี้


รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง


การเปลี่ยนเครือข่าย

 • เครือข่ายเดิม: Ethereum Network (ERC-20)

 • เครือข่ายใหม่: LUKSO Blockchain (Mainnet) 


การเปลี่ยนชื่อเหรียญ

 • ชื่อเหรียญเดิม: LUKSO (LYXe)

 • ชื่อเหรียญใหม่: LUKSO (LYX)


การเปลี่ยนสัญลักษณ์เหรียญ

 • สัญลักษณ์ (Logo) เหรียญที่จะปรากฏบนระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะถูกเปลี่ยนเป็นโลโก้ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้


แนวทางการดำเนินการ


เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีความจำเป็นต้องทำการเปลี่ยน (Swap) เหรียญ LYXe เป็นเหรียญ LYX บนเครือข่าย LUKSO Blockchain (Mainnet) โดยบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้าจะสามารถทำธุรกรรมซื้อขายและฝากถอนเหรียญ LYXe บนเครือข่าย Ethereum ได้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) เท่านั้น*

 • ภายหลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) ท่านจะไม่สามารถทำรายการซื้อขายและฝากถอนเหรียญ LYXe ได้อีกต่อไป 

 • หากลูกค้าได้ตั้งซื้อหรือขายเหรียญ LYXe แล้ว และระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ยังไม่ได้ทำการจับคู่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) (Pending order) รายการซื้อขายเหรียญ LYXe ที่ยังไม่ได้ถูกจับคู่ในวันและเวลาดังกล่าว จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 1. ภายหลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) หากท่านมีเหรียญ LYXe คงเหลืออยู่ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะดำเนินการเปลี่ยนเหรียญ (Swap) LYXe เป็นเหรียญ LYX บนเครือข่าย LUKSO Blockchain (Mainnet) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการบันทึกยอดเหรียญ LYXe ที่คงเหลือในกระเป๋าเหรียญ LYXe ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเป็นเหรียญ LYX ที่อยู่บน LUKSO Blockchain (Mainnet) โดยในระหว่างที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเหรียญ LYXe เป็นเหรียญ LYX ยอดเหรียญ LYXe ของท่านจะแสดงผลเป็น 0

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะเปลี่ยนเหรียญ LYXe เป็นเหรียญ LYX ที่อยู่บน LUKSO Blockchain (Mainnet) โดยอัตโนมัติ โดยจะจัดเก็บเหรียญ LYX ในกระเป๋า LYX บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ทั้งนี้ อัตราส่วนเหรียญ LYX ที่ท่านจะได้รับอยู่ที่ 1:1 (1 LYXe : 1 LYX) 

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะประกาศกำหนดการเปิดระบบฝาก ถอนและซื้อขายให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการเปลี่ยนเหรียญ LYXe เป็นเหรียญ LYX ข้างต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจำนวนเหรียญ LYX ที่แสดงในกระเป๋าเหรียญ LYX ของท่านจะเป็นยอดรวม (total)** ของเหรียญ LYXe ที่ท่านถือครอง ณ วันเวลาที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ทำการบันทึกยอดเหรียญ LYXe

ตัวอย่าง

ลูกค้ามียอดรวม (total) 100 LYXe (เหรียญเดิม) ณ เวลาที่ทำการบันทึกยอด

เมื่อเปิดระบบถอนเหรียญ LYX แล้ว ลูกค้าจะมีเหรียญดังนี้ 100 LYXe = 100 LYX บน Mainnet ในกระเป๋า LYX 

** ยอดรวม (total) = ยอดเหรียญที่ไม่ได้อยู่ในออร์เดอร์ (available) + ยอดเหรียญที่อยู่ในออร์เดอร์ซื้อ ขาย หรือถอน (in order)

 1. หลังจากที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เปิดระบบฝากเหรียญ LYX แล้ว ท่านจะสามารถทำการฝากเหรียญ LYX บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ผ่าน LUKSO Blockchain (Mainnet) เท่านั้น 

 • เพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์และความต่อเนื่องในการทำธุรกรรม โปรดไปที่หน้าฝากเหรียญ LYX เพื่อกดสร้าง Address และใช้ที่อยู่กระเป๋าใหม่เท่านั้นในการฝากเหรียญ LYX หลังการเปิดระบบฝากเหรียญ LYX บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (กดที่นี่เพื่อดูวิธีการสร้าง Address ใหม่)

 • หากท่านทำรายการฝากถอนเหรียญ LYX ผิดเงื่อนไข สินทรัพย์ดิจิทัลของท่านอาจสูญหายหรือไม่ปรากฏในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลปลายทางได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อขอความช่วยเหลือหรือกู้คืนเหรียญ อย่างไรก็ตาม บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถช่วยเหลือหรือกู้คืนเหรียญให้ท่านได้สำเร็จ


บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านไม่ประสงค์จะให้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เปลี่ยนเหรียญ LYXe เป็นเหรียญ LYX บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอให้ท่านบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) ด้วยความระมัดระวัง


กำหนดการโดยสรุป


 • ปิดระบบฝากถอนและซื้อขายเหรียญ LYXe (เหรียญเดิม)

           วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 • บริษัทฯ ย้ายเครือข่าย และเปลี่ยนเหรียญ LYXe เป็น LYX

ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 • เปิดระบบฝากเหรียญ LYX (เหรียญใหม่บน Mainnet)
  จะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง โปรดติดตามประกาศเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านใช้ที่อยู่กระเป๋าที่รองรับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว และทำการโอนผ่านเครือข่าย LUKSO Blockchain (Mainnet) เท่านั้น

 • เปิดระบบซื้อขายและถอนเหรียญ LYX 

จะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง โปรดติดตามประกาศเพิ่มเติมจากบริษัทฯ


หมายเหตุ


 • ขอให้ท่านติดตามประกาศของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์อย่างใกล้ชิด และพิจารณาการบริหารจัดการเหรียญ LYXe ของท่านตามความเหมาะสมและด้วยความระมัดระวังก่อนการปิดระบบฝากถอนและซื้อขายเหรียญ LYXe ตามกำหนดการที่ระบุข้างต้น

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะพิจารณาออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป

 • ราคาเหรียญ LYXe และ LYX อาจมีความแตกต่างกัน ขอให้ท่านพิจารณาบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยความระมัดระวังก่อนที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะเปลี่ยนเหรียญ LYXe เป็นเหรียญ LYX (Swap) ตามประกาศข้างต้น โดยท่านสามารถตรวจสอบราคาสากลของเหรียญ LYXe ได้ ที่นี่ และตรวจสอบราคาสากลของเหรียญ LYX ได้ ที่นี่

 • ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความผันผวนสูงในช่วงที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากกลไกของตลาด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงทุน

 • ประกาศของ LUKSO ที่อ้างอิงในบทความนี้ เป็นประกาศที่ทีมงาน LUKSO เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์


* แก้ไขกำหนดการ จากวันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว