แจ้งแก้ไขประกาศ: เปลี่ยนกำหนดการปิดปรับปรุงระบบซื้อขายเหรียญดิจิทัล GT, SCRT และ MOVR (ชั่วคราว) จากวันที่ 14/03/2567 เป็นวันที่ 15/03/2567 (เวลา 00:01 น. - 03:00 น.)

แก้ไขเมื่อ Thu, 14 Mar 2024 เมื่อ 05:39 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ขอแจ้งแก้ไขกำหนดการปิดปรับปรุงระบบซื้อขายเหรียญดิจิทัล GateToken (GT), Secret (SCRT) และ Moonriver (MOVR) ชั่วคราว ตามรายละเอียดต่อไปนี้


กำหนดการ

เรื่อง              เปลี่ยนกำหนดการปิดปรับปรุงระบบซื้อขายเหรียญ GT, SCRT และ MOVR (ชั่วคราว)
จาก วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 00:01 น. ถึง 03:00 น. (เวลาประเทศไทย)
แก้ไขเป็น       วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 00:01 น. ถึง 03:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายและยกเลิกคำสั่งซื้อขาย (Pending order) เหรียญ GT, SCRT และ MOVR ได้เป็นการชั่วคราว


หมายเหตุ: ท่านสามารถพิจารณายกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (Pending orders) ก่อนเวลาปิดระบบดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเมื่อระบบซื้อขายเหรียญดิจิทัล GT, SCRT และ MOVR เปิดให้บริการอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว