แจ้งเตือน: ความล่าช้าชั่วคราวของระบบฝากถอนเหรียญและการให้บริการระบบ Bitkub Support

แก้ไขเมื่อ Thu, 07 Mar 2024 เมื่อ 05:28 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ระบบฝากถอนเหรียญมีความล่าช้า ซึ่งทางบริษัท รวมถึงผู้บริหารรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจากสาเหตุข้างต้นทำให้มีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการผ่านระบบ Bitkub Support ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติ โปรดวางใจว่า เจ้าหน้าที่ของเรากำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการให้บริการลูกค้าทุกท่านในทุกช่องทาง


บริษัทขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ และถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การดำเนินการเก็บรักษาสินทรัพย์ของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ ขอให้ท่านเชื่อมั่นว่า บริษัท และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ด้วยความสุจริต ความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเสมอ


บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว