เว็บไซต์ Bitkub Exchange ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ในวันที่ 05/03/2567

แก้ไขเมื่อ Tue, 05 Mar 2024 เมื่อ 10:39 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอเรียนแจ้งว่า ขณะนี้เว็บไซต์ www.bitkub.com ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ส่งผลให้ท่านอาจไม่สามารถทำรายการต่อไปนี้ได้เป็นการชั่วคราว โดยทีมงานกำลังดำเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ท่านยังสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ตามปกติ


บริการที่อาจได้รับผลกระทบ

  • การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี
  • การยืนยันตัวตน
  • การยืนยันรายการถอน
  • การเรียกดูกราฟบนหน้ากระดานซื้อขายบนเว็บไซต์
  • การทำรายการอื่น ๆ บนเว็บไซต์


อย่างไรก็ตาม บริษัทขอให้ท่านวางใจว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสินทรัพย์ของลูกค้า และสินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ


ขอให้ท่านมั่นใจว่า ทีมงานของเรากำลังควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และท่านสามารถติดต่อ Bitkub Support ได้ทาง Call Center ที่เบอร์ 02-032-9555 หรืออีเมลผ่าน https://support.bitkub.com/th/support/tickets/new ได้ตามปกติทุกประการ


บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว