การปิดปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน และการทำรายการทุกประเภทบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (ชั่วคราว) วันที่ 28/02/2567 ตั้งแต่เวลา 00:05 น. - 05:00 น. เพื่อพัฒนาระบบตามแผน

แก้ไขเมื่อ Fri, 23 Feb 2024 เมื่อ 04:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดการปิดปรับปรุงระบบดังต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราวทั้งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาระบบตามแผนการดำเนินงานในรอบปกติของบริษัทและประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

  1. การเข้าใช้งาน (User Login) 

  2. ระบบซื้อ-ขาย/ฝาก-ถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุล

  3. การยืนยันตัวตน (KYC)

  4. การเพิ่มบัญชีธนาคาร

  5. การติดตั้ง 2FA (การยืนยัน 2 ขั้นตอน)


ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของท่านแต่อย่างใด และบริษัทขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ


กำหนดการ

เรื่อง            ปิดปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน และการทำรายการทุกประเภทบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (ชั่วคราว) เพื่อพัฒนาระบบตามแผน

วันที่            28 กุมภาพันธ์ 2567

ตั้งแต่เวลา   00:05 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึง               05:00 น. (เวลาประเทศไทย)

รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 ชั่วโมง 55 นาที*

* หากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางเราจะมีประกาศแจ้งให้ทราบทันที


หมายเหตุ:

  • โปรดหลีกเลี่ยงการทำรายการทุกประเภทในช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบ

  • เมื่อการอัปเกรดระบบเสร็จสมบูรณ์ สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีกำหนดปิดปรับปรุงก่อนการพัฒนาระบบนี้อาจจะยังไม่สามารถทำธุรกรรมได้ จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

  • เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในช่วงเปิดระบบ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ ก่อนเวลาปิดระบบดังกล่าว


บริษัทขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ท่านมีให้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว