กำหนดการเปิดระบบฝากถอนเหรียญ USDT บนเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One ในวันที่ 20/02/2567 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 16 Feb 2024 เมื่อ 06:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดเปิดใช้งานเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One สำหรับธุรกรรมฝากถอนเหรียญ Tether (USDT) (เพิ่มเติมจากเครือข่าย Ethereum (ERC-20) และ BNB Smart Chain (BEP-20) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน) ตามรายละเอียดดังนี้


*ข้อควรระวัง:

  • กรณีที่ท่านต้องการทำรายการเหรียญ USDT บนเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One ท่านจำเป็นต้องสร้างที่อยู่กระเป๋า (Wallet address) ใหม่ หลังการเปิดใช้งานเหรียญ USDT บนเครือข่ายดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป (กดที่นี่เพื่อดูวิธีการสร้าง Address ใหม่)

  • การสร้างที่อยู่กระเป๋าใหม่ไม่มีผลต่อยอดคงเหลือและการซื้อขายเหรียญ USDT แต่อย่างใด

  • เหรียญ USDT ของท่านอาจสูญหายได้ หากท่านทำรายการเหรียญ USDT บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ผ่านเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One ก่อนวันที่เปิดใช้งานเหรียญ USDT บนเครือข่ายดังกล่าว 


กำหนดการ

เรื่อง            เปิดระบบฝากถอนเหรียญ USDT บนเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One
วันที่            
20 กุมภาพันธ์ 2567
ตั้งแต่เวลา   13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป


หมายเหตุ:

  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากู้คืนเหรียญที่อาจสูญหายจากกรณีการทำรายการเหรียญไม่ตรงเงื่อนไขเป็นรายบุคคล

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

 

ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีให้บริษัทฯ เสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว