รู้จักโทเคน ZETA

แก้ไขเมื่อ Mon, 05 Feb 2024 เมื่อ 02:11 PM

ZETA คือโทเคนหลักของเครือข่าย ZetaChain โดยมีหน้าสำคัญในเครือข่ายดังต่อไปนี้


1. เป็นค่าแก๊ส


การทำธุรกรรมหรือใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนเครือข่าย ZetaChain จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้ธุรกรรมหรือ Smart contract สามารถดำเนินต่อไปได้และเป็นรางวัลสำหรับโหนด ซึ่งใช้โทเคน ZETA ในการจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนี้ ZETA จึงเป็นเหมือนน้ำมันหรือแก๊ส กำลังขับเคลื่อนสำคัญเครือข่าย ZetaChain


2. ความปลอดภัย


ZETA ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมความปลอดภัยให้กับเครือข่าย โดย ZETA จะถูกจ่ายเป็นรางวัลสำหรับโหนดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ (Validator) และยืนยันธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย ZetaChain อย่าง นับเป็นการสนับสนุนให้โหนดผู้ตรวจสอบทำหน้าที่อย่างสุจริตและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย


3. การทำธุรกรรมข้ามเชน


โทเคน ZETA ยังมีบทบาทเป็นตัวเชื่อมต่อบล็อกเชนต่าง ๆ ที่อยู่ในภายในระบบนิเวศของ ZetaChain เข้าด้วยกัน โดย ZETA สามารถถูกรับ-ส่งข้ามเชนได้อย่างง่ายดาย จึงลดความยุ่งยากของการทำธุรกรรมข้ามเชน ลดความเสี่ยงของการหลุดรั่วของข้อมูลและเสริมภาพรวมความปลอดภัยให้กับทั้งเครือข่าย


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว