แจ้งแก้ไขกำหนดการ: การยกเลิกการใช้งาน API Key และ Public API เวอร์ชันเก่า เป็นวันที่ 01/03/2567 เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 26 Jan 2024 เมื่อ 11:30 AM

ตามที่ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) มีประกาศแจ้งเรื่อง การเปลี่ยนระบบการจัดการ API Key และ API Secret (เปิดใช้งาน API Management รูปแบบใหม่ และ Public API Secure Endpoint V3) ตามประกาศอ้างอิง (กดอ่านที่นี่) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ API ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนกำหนดการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้


กำหนดการ

เรื่อง            การยกเลิกการใช้งาน API Key เวอร์ชันเก่าและ Public API เวอร์ชันเก่า

จาก             วันที่ 31 มกราคม 2567 

แก้ไขเป็น     วันที่ 1 มีนาคม 2567


โปรดทราบ: ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ลูกค้าจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ Public API Secure Endpoint V3 และ API Key ใหม่ พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการ Sign Signature


ข้อมูล API Management รูปแบบใหม่

ลูกค้าสามารถกำหนด Permission การใช้งานของแต่ละ API Key ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ )


ตัวอย่าง API Management รูปแบบใหม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว