กำหนดการปิดระบบฝากถอนเหรียญ KSM (ชั่วคราว) ในวันที่ 25/01/2567 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาระบบกระเป๋าเหรียญดิจิทัล

แก้ไขเมื่อ Thu, 25 Jan 2024 เมื่อ 05:34 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) มีกำหนดการปิดระบบฝากถอนเหรียญ Kusama (KSM) เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบกระเป๋าเหรียญดิจิทัลตามแผนการพัฒนาระบบตามปกติของบริษัทฯ


ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการ ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่นได้ตามปกติ


บริษัทฯ ขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ


กำหนดการ

เรื่อง            ปิดปรับปรุงระบบฝากถอนเหรียญ KSM (ชั่วคราว)

วันที่            25 มกราคม 2567

ตั้งแต่เวลา  13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึงเวลา       17:30 น. (เวลาประเทศไทย)


โปรดทราบ: สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการปรับปรุงระบบในครั้งนี้

  • หลังการปรับปรุงระบบสำเร็จ ท่านจำเป็นต้องสร้างและใช้ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ใหม่สำหรับการฝากเหรียญ KSM เพื่อป้องกันการสูญหายและความต่อเนื่องในการทำรายการ

  • การสร้าง Address ใหม่ไม่มีผลต่อยอดคงเหลือและการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด

  • หากใช้ Address เดิมในการฝากเหรียญ KSM หลังการปรับปรุงระบบสำเร็จ สินทรัพย์ของท่านอาจสูญหายได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการฝากเหรียญ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากู้คืนเหรียญที่อาจสูญหายจากกรณีดังกล่าวเป็นรายบุคคล


บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว