โครงการ Easy E - Receipt 2567

แก้ไขเมื่อ Mon, 11 Mar 2024 เมื่อ 04:15 PM

โครงการ Easy E - Receipt 2567 คือโครงการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้า/ผู้ให้บริการที่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-tax invoice / E-receipt) ได้ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถใช้สิทธิในการขอลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2567 ได้สูงสุด 50,000 บาท


ซึ่ง บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เองก็เป็นผู้ให้บริการหนึ่งที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและนักลงทุนของบริษัท โดยธุรกรรมที่ลูกค้าสามารถใช้ในการขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เพื่อยื่นประกอบการใช้สิทธิในการขอลดหย่อนภาษี ปี 2567 ได้มีดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

 • ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และถอนเงินบาท

 • การใช้เหรียญ Bitkub Coin (KUB) แลกเป็นเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee Credit)


เงื่อนไขและข้อกำหนด


 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมที่ระบุด้านบน ที่สามารถใช้ในการยื่นประกอบการใช้สิทธิในการขอลดหย่อนภาษีปี 2567 เฉพาะกรณีที่การชำระค่าธรรมเนียม หรือ การแลกค่าธรรมเนียมและการนำเครดิตค่าธรรมเนียมมาใช้ชำระค่าธรรมเนียม เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

 • ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันถัดไป (T+1)อัตราคืนภาษีจากโครงการ Easy E - Receipt 2567

รายได้สุทธิต่อปี (บาท)

อัตราคืนภาษี

เงินคืนภาษีสูงสุด (บาท)

(กรณีใช้จ่าย 50,000 บาท)

ไม่เกิน 150,000

ได้รับการยกเว้นภาษี

0

150,001 – 300,000

5%

2,500

300,001 – 500,000

10%

5,000

500,001 – 750,000

15%

7,500

750,001 – 1,000,000

20%

10,000

1,000,001 – 2,000,000

25%

12,500

2,000,001 – 5,000,000

30%

15,000

5,000,001

35%

17,500


ตัวอย่างการใช้สิทธิ


นายบุญคับนำเหรียญ KUB มาแลกใช้เครดิตค่าธรรรมเนียม (Fee Credit) เป็นมูลค่า 100,000 บาท ในวันที่ 2 มกราคม 2567 และได้รับโบนัส 20% เป็นเงิน 20,000 บาท

 • นายบุญคับจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการใช้จ่ายมูลค่า 100,000 บาท ภายในวันที่ 3 มกราคม 2567

 • ถ้าภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญคับใช้เครดิตค่าธรรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด นายบุญคับจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ 50,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่สามารถลดหย่อนได้

 • หากนายบุญคับไม่ได้ใช้เครดิตค่าธรรมเนียมที่แลกมาเลย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญคับจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในกรณีนี้


หมายเหตุ:

 • โบนัสทุกประเภท เช่น เครดิตค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการชดเชย จากโปรแกรม Bitkub Rewards หรือวิธีการอื่น ๆ จะไม่สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้

 • หากลูกค้าใช้เหรียญ Bitkub Coin (KUB) แลกเป็นเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee Credit) ลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษี ณ วันที่ทำการแลกสำเร็จ และหากนำเครดิตค่าธรรมเนียมนั้นมาใช้ชำระค่าธรรมเนียมในการเทรด ระบบจะไม่มีการออกใบกำกับภาษีอีก เว้นแต่ลูกค้ามีการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากเครดิตค่าธรรมเนียมที่ได้รับมา จึงจะมีการออกใบกำกับภาษีโดยแสดงมูลค่าส่วนต่างของค่าธรรมเนียมในธุรกรรมนั้น ๆ เท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้ Fee Credit และขอรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลดหย่อนภาษีได้ หรือตรวจสอบวิธีการดาวน์โหลดใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ย้อนหลังได้ ที่นี่

 • ลูกค้าสามารถศึกษาเงื่อนไขของโครงการ Easy E - Receipt เพิ่มเติมได้ดังนี้

 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้บทความที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว