ประกาศการเข้าร่วมโครงการ Easy E - Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ปี 2567

แก้ไขเมื่อ Mon, 11 Mar 2024 เมื่อ 04:22 PM

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการ “Easy E - Receipt” เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี 2567 สำหรับผู้บริโภคที่มีการซื้อสินค้าหรือรับบริการตามที่กฎหมายกำหนด สูงสุด 50,000 บาทนั้น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จึงขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าและนักลงทุนของบริษัทฯ รับทราบว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Easy E - Receipt ตามรายละเอียดดังนี้


1. ลูกค้าสามารถนำ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt/E-tax invoice) ที่แสดงข้อมูลการเสียค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมต่อไปนี้บนศูนย์ซื้อขายฯ ของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อยื่นประกอบการใช้สิทธิในการขอลดหย่อนภาษี ปี 2567 ได้

  • ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

  • ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และถอนเงินบาท

  • การใช้เหรียญ Bitkub Coin (KUB) แลกเป็นเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee credit)


2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมที่ระบุในข้อ 1. ที่สามารถใช้ในการยื่นประกอบการใช้สิทธิในการขอลดหย่อนภาษี ปี 2567 เฉพาะกรณีที่การชำระค่าธรรมเนียม หรือ การแลกค่าธรรมเนียมและการนำเครดิตค่าธรรมเนียมมาใช้ชำระค่าธรรมเนียม เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น


3. ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันถัดไป (T+1)


4. โบนัสทุกประเภท เช่น เครดิตค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการชดเชย จากโปรแกรม Bitkub Rewards หรือวิธีการอื่น ๆ จะไม่สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้


5. รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อมูลโครงการ Easy E - Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ที่รัฐบาลกำหนด (อ้างอิง 1 , อ้างอิง 2)


หมายเหตุ:

  • ลูกค้าสามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้ Fee Credit และขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลดหย่อนภาษีได้

  • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ อาจพิจารณาออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป


บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกับบริษัทฯ เสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว