การกระจายโทเคน QNT

แก้ไขเมื่อ Wed, 13 Dec 2023 เมื่อ 03:04 PM

โทเคน QNT มีโครงสร้าง Tokenomic เป็น Utility token ที่ใช้ภายในระบบนิเวศของ Quant ซึ่งโทเคน QNT ถูกสร้างออกมาโดยกำหนดเพดานจำนวนโทเคนสูงสุดไว้ที่ 14,612,493 QNT และมีการกระจายโทเคนดังนี้

  • 9.9 ล้าน QNT ถูกขายออกไปในช่วง ICO
  • 2.6 ล้าน QNT ถูกเก็บในคลังของโปรเจกต์เพื่อสนับสนุนให้โปรเจกต์ทำงานต่อไปได้
  • 1.3 ล้าน QNT ถูกแบ่งไว้สำหรับผู้ก่อตั้งบริษัท
  • 651,000 QNT ถูกแบ่งไว้สำหรับที่ปรึกษาของบริษัท


จากข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 มีโทเคน QNT หมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 12,072,738 QNT โดยมีโทเคนจำนวน 2 ล้าน โทเคนถูกเก็บไว้โดยบริษัท ซึ่งโทเคนจำนวนนี้สามารถถูกขายหรือปล่อยออกมาเมื่อไหร่ก็ได้


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว