จุดเด่นของ Quant

แก้ไขเมื่อ Wed, 13 Dec 2023 เมื่อ 02:15 PM

Quant ได้รับพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมุดบัญชีสาธารณะ (Distributed ledger) ซึ่งรวมถึงบล็อกเชนหลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยระบบปฏิบัติการ Overledger ของ Quant จะทำหน้าที่เป็นเหมือนประตู (Gateway) ที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันเข้ากับแอปพลิเคชันทั้งบนเครือข่ายเดียวกันและต่างเครือข่าย


การทำงานของ Quant จะเป็นการสร้างเลเยอร์หลาย ๆ ชั้น โดยจะมีตั้งแต่เลเยอร์สำหรับการทำธุรกรรม การวางคำสั่ง การส่งข้อความ ฯลฯ เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานร่วมกันในระดับต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น


นอกจากนี้ Quant ยังเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่มีระบบการบริหารโดยชุมชนอย่างแท้จริงเพียงไม่กี่โปรเจกต์ โดยผู้ใช้ที่อยู่ในระบบของ Quant สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของโปรเจกต์ได้


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว