เลื่อนกำหนดการเปิดระบบซื้อขายและฝากถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุล วันที่ 13/12/2566 เป็นเวลา 05:00 น.

แก้ไขเมื่อ Wed, 13 Dec 2023 เมื่อ 10:33 AM

ตามที่ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดปิดปรับปรุงระบบซื้อขาย และฝากถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุลบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบตามแผนงานในรอบปกติของบริษัทในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทขออภัยที่ต้องเรียนแจ้งให้ทราบว่า ทางเรามีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกำหนดการเปิดระบบดังกล่าวออกไป เนื่องจากการดำเนินการใช้เวลาเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้


กำหนดการ

เรื่อง        เลื่อนกำหนดการเปิดระบบซื้อขายและฝากถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุล

วันที่        13 ธันวาคม 2566

จากเวลา  04:00 น. (เวลาประเทศไทย)

เป็น         05:00 น. (เวลาประเทศไทย) 


ทั้งนี้ หากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทจะมีประกาศแจ้งให้ทราบตามลำดับ


ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเข้าใจของลูกค้าทุกท่าน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว