Flux คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Tue, 12 Dec 2023 เมื่อ 06:47 PM


FLUX คือชื่อเรียกของสกุลเงินในเครือข่ายของ Flux network โดยตัวเหรียญมีคุณสมบัติเป็นเหรียญโทเคน ERC-20 สามารถใช้ในการซื้อทรัพยากร บริหารระบบ รวมถึงใช้เป็นค่าตอบแทนให้นักขุดหรือ Node ที่ให้บริการภายในเครือข่าย เป็นต้น ตัวเหรียญมีความพิเศษเฉพาะตัวที่สามารถเคลื่อนย้ายเหรียญไปมาระหว่างเชนได้


ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 FLUX มีมูลค่าตลาดประมาณ 131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,600 ล้านบาท อยู่ในลำดับที่ 194 ของคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด โดย 1 เหรียญมีมูลค่าเท่ากับ 0.3906 USD (13 บาท)เครือข่าย Flux คืออะไร?


Flux network คือเครือข่ายโครงสร้างเว็บ 3 แบบกระจายศูนย์บนคลาวด์ที่ให้บริการ Nodes จากทั่วโลก ซึ่งทางบริษัทได้กล่าวว่า เป็นบริษัทที่แรกที่ได้ทำโครงสร้างพื้นฐานเว็บ 3 แบบกระจายศูนย์ ซึ่งในปัจจุบันมี Nodes ให้บริการมากถึง 78 ประเทศ นอกเหนือจาก Flux cloud เครือข่าย Flux นั้นยังประกอบไปด้วย FLUX token ที่เป็นสกุลเงินของระบบ, FluxNodes เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ทรงพลัง, FluxOS ระบบปฏิบัติการพิเศษของ Flux ที่ใช้งานระบบ Linux และ Zelcore ที่เป็นกระเป๋าเก็บสินทรัพย์


image


ใครเป็นผู้สร้าง Flux network


Flux network เดิมใช้ชื่อว่า Zel ก่อนมีการรีเเบรนด์ในปี 2021 ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่าง Parker Honeyman วิศวกรชาวอเมริกัน Tadeáš Kmenta นักพัฒนาชาวเช็ก และ Daniel Keller ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชาวอเมริกัน ซึ่งดำรงตำเเหน่งเป็น COO, CINO และ CSO ตามลำดับ


imageimage
image


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว