การกระจายเหรียญ ID

แก้ไขเมื่อ Tue, 12 Dec 2023 เมื่อ 11:40 AM

เหรียญ ID ถูกสร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2566 โดยมีอุปทานจำกัดที่ 2,000,000,000 ID มีเหรียญ ID หมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 304,486,111 เหรียญ (อ้างอิงข้อมูลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายเหรียญมีดังนี้


  • Binance Launchpad = 5% (100,000,000) ปลดล็อก 100% ตั้งแต่วันแรก

  • Advisors = 7% (140,000,000) ล็อกเป็นเวลา 1 ปี และทยอยปล่อยรายไตรมาสเป็นเวลา 3 ปี

  • Strategis Sale = 8% (160,000,000) ล็อกเป็นเวลา 1 ปี และทยอยปล่อยรายไตรมาสเป็นเวลา 3 ปี

  • Seed Sale = 20% (400,000,000) ล็อกเป็นเวลา 1 ปี และทยอยปล่อยรายไตรมาสเป็นเวลา 5 ปี

  • Core Team = 15% (300,000,000) ล็อกเป็นเวลา 1 ปี และทยอยปล่อยรายไตรมาสเป็นเวลา 5 ปี

  • Ecosystem = 10% (200,000,000) วันแรกปลดล็อก 50% และทยอยปล่อยรายเดือนเป็นเวลา 3 ปี

  • Marketing = 13% (260,000,000) วันแรกปลดล็อก 10% และทยอยปล่อยรายเดือนเป็นเวลา 4 ปี

  • Foundation = 12% (240,000,000) วันแรกปลดล็อก 0% และทยอยปล่อยรายเดือนเป็นเวลา 4 ปี

  • Community Airdrop = 10% (200,000,000) วันแรกปลดล็อก 30% และทยอยปล่อยรายเดือนเป็นเวลา 2 ปี


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว