ระบบฝากเหรียญ BAND, ATOM และ SCRT เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 08/12/2566 เวลา 16:10 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 08 Dec 2023 เมื่อ 04:43 PM

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดระบบฝากเหรียญดิจิทัล Band Protocol (BAND), Cosmos (ATOM) และ Secret (SCRT) ชั่วคราว ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เพื่อปรับปรุงระบบ ขณะนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ

เรื่อง                 ระบบฝากเหรียญ BAND, ATOM และ SCRT เปิดให้บริการตามปกติ

วันที่                 8 ธันวาคม 2566

ตั้งแต่เวลา        16:10 น. (เวลาประเทศไทย)


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว