การกระจายโทเคน ARB

แก้ไขเมื่อ Thu, 07 Dec 2023 เมื่อ 04:03 PM

โทเคน ARB ได้รับการแจกจ่ายไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยแจกจ่ายออกไป 12.75% ของจำนวนโทเคนทั้งหมดให้กับผู้รับและ DAO ที่มีสิทธิ์รับเหรียญ


อุปทานทั้งหมดของโทเคน ARB ถูกจำกัดไว้ที่ 1 หมื่นล้านเหรียญ โดยมีการกระจายโทเคนออกไปเป็นสัดส่วนดังนี้image
  • 42.78% (4.278 พันล้าน): คลัง Arbitrum DAO
  • 26.94% (2.694 พันล้าน): ทีม Offchain Labs และที่ปรึกษา
  • 17.53% (1.753 พันล้าน): นักลงทุน
  • 11.62% (1.162 พันล้าน): Airdrop ไปยังผู้ใช้
  • 1.13% (113 ล้าน): Airdrop ไปยัง DAO

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว