Moonriver (MOVR) คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Thu, 07 Dec 2023 เมื่อ 03:50 PM

โทเคน MOVR คืออะไร?


MOVR เป็นคริปโตเคอร์เรนซีประจำเครือข่าย Moonriver ซึ่งมีหน้าที่สำคัญคือการรักษาและขับเคลื่อนการทำงานของ Moonriver ผ่านการเป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมหรือเรียกใช้ Smart contract รวมถึงการเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับโหนดที่ทำหน้าที่อย่างสุจริต นอกจากนี้ก็ยังมอบสิทธิ์ให้ผู้ถือสามารถร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา Moonriver ได้อีกด้วย


การกระจายเหรียญ MOVR


ในช่วงแรกที่เครือข่าย Moonriver เริ่มทำงาน โทเคน MOVR ได้ถูกสร้างออกมาจากทั้งหมด 10 ล้านเหรียญ อย่างไรก็ตาม เหรียญ MOVR ถูกสร้างออกมาให้สามารถมีจำนวนได้ไม่จำกัดหรือสามารถเฟ้อได้ (Inflationary) โดยมีอัตราเฟ้ออยู่ที่ปีละ 5%สำหรับการกระจายโทเคน MOVR สัดส่วน 30% ถูกกระจายให้กับผู้ใช้อย่างยุติธรรมผ่านโปรแกรม Parachain Crowdloan ส่วนที่เหลือถูกกระจายให้กับทีมผู้พัฒนา Moonriver และถือโดย Moonbeam Foundation เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้


40% (Community Initiatives and Parachain Slot Reserve) — เก็บสำรองไว้สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชน และการเช่าพื้นที่ Parachain เพิ่มเติมบน Kusama


0.5% (Parachain Bond Reserve) — ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับ Parachain


0.5% (Treasury) — เก็บสำรองในคลังที่จะถูกบริหารผ่านระบบ Governance


24.5% (Long-Term Network Stewardship & Adoption) — ถือโดย Moonbeam Foundation ใช้สำหรับการสนับสนุนให้เกิดการยอมรับเครือข่าย การพัฒนา และความจำเป็นอื่น ๆ


4.5% (Developer Adoption Program) — ทุนสำรองสำหรับจัดกิจกรรมระยะสั้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้งานบนเครือข่าย


อ้างอิงบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว