หน้าที่ของโทเคน ARB

แก้ไขเมื่อ Thu, 07 Dec 2023 เมื่อ 01:05 PM

ARB เป็นโทเคนประจำเครือข่าย Arbitrum และมีหน้าที่หลายอย่างภายในระบบนิเวศของ Arbitrum ดังนี้

  1. การกำกับดูแล (Governance): ผู้ถือ ARB มีสิทธิ์เข้าร่วมกำกับดูแลและกำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่าย Arbitrum ผ่านความสามารถในการเสนอและลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอล เช่น การปรับค่าธรรมเนียม การเลือกผู้ตรวจสอบ และการอัปเกรดระบบ เป็นต้น
  2. ค่าธรรมเนียม (Transaction fee): การทำธุรกรรมในเครือข่าย Arbitrum จะใช้ ARB เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม หมายความว่าผู้ใช้จำเป็นต้องถือ ARB ไว้ในกระเป๋าเพื่อใช้งาน dApps และโปรโตคอลบนเครือข่าย
  3. วางค้ำประกัน (Staking): ผู้ถือ ARB สามารถนำโทเคนไปวางค้ำประกันเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบในเครือข่าย (Validator) โดยจะได้รับหน้าที่ประมวลผลธุรกรรม ดูแลเครือข่าย และรักษาความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบที่ทำตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสุจริตจะได้รับรางวัลเป็นโทเคน ARB
  4. สภาพคล่อง (Liquidity): ARB สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีสกุลต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนเครือข่ายได้


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว