Arbitrum คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Tue, 12 Dec 2023 เมื่อ 01:55 PM

image

Arbitrum เป็นเลเยอร์ 2 (Layer 2) สำหรับบล็อกเชน Ethereum มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับขนาด (Scalability) และลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Ethereum เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของเครือข่าย และเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย Ethereum โดยรวมให้สูงขึ้น


เนื่องจากจำนวนแอปพลิเคชันกระจายอำนาจ (dApp) และโปรโตคอลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบน Ethereum ทำให้เครือข่ายมีปัญหาค่าธรรมเนียมสูงและเวลาในการประมวลผลธุรกรรมช้า ซึ่งเป็นปัญหาคอขวดสำหรับการเติบโตของระบบนิเวศ Arbitrum จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ใครคือผู้สร้าง Arbitrum?


Arbitrum ถูกสร้างขึ้นโดย Offchain Labs ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาบล็อกเชนที่ก่อตั้งโดย Ed Felten, Steven Goldfeder และ Harry Kalodner พวกเขาร่วมกันก่อตั้ง Offchain Labs ในปี 2018 และเริ่มพัฒนา Arbitrum เป็นผลิตภัณฑ์หลัก


Ed Felten เป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และกิจการสาธารณะที่มหาวิทยาลัย Princeton และเป็นอดีตรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของสหรัฐอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดี Obama


Steven Goldfeder เป็นนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. Candidate) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Princeton


และ Harry Kalodner เป็นนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. Candidate) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Maryland

image


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว