กำหนดปิดปรับปรุงระบบซื้อขาย และฝากถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุล (ชั่วคราว) ในวันที่ 13/12/2566 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. - 04:00 น. (เวลาประเทศไทย) เพื่ออัปเดตระบบตามแผนงาน

แก้ไขเมื่อ Fri, 08 Dec 2023 เมื่อ 04:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดปิดปรับปรุงระบบซื้อ-ขาย และฝาก-ถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุล ทั้งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว (ตามกำหนดการด้านล่างนี้) เพื่อพัฒนาระบบตามแผนงานในรอบปกติของบริษัท

ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการ ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่นได้ตามปกติ และการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของท่านแต่อย่างใด 

พร้อมกันนี้ บริษัทขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

กำหนดการ

เรื่อง            ปิดปรับปรุงระบบซื้อ-ขาย และฝาก-ถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุลชั่วคราว

วันที่            13 ธันวาคม 2566

ตั้งแต่เวลา   00:01 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึงเวลา        04:00 น. (เวลาประเทศไทย)

รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 ชั่วโมง*

* หากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางเราจะมีประกาศแจ้งให้ทราบทันที

บริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว