Gnosis (GNO) ทำงานอย่างไรและใช้ทำอะไรได้บ้าง?

แก้ไขเมื่อ Mon, 27 Nov 2023 เมื่อ 06:18 PM

Gnosis ทำงานอย่างไร?


ระบบของ Gnosis มีส่วนประกอบที่ทำงานร่วมกันดังต่อไปนี้

  1. CoW Protocol: เป็น DEX แบบไม่ต้องขออนุญาต (Permissionless) ที่รองรับการแลกเปลี่ยนโทเคนมาตรฐาน ERC-20 ที่ใช้ระบบ Multi-token batch auctions
  2. Safe: เป็นกระเป๋าแบบ Multi-signature ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเองได้และทำงานอยู่บน Ethereum โดยมีเป้าหมายกระเป๋าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทั้งระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป
  3. Gnosis Chain และ Gnosis Beacon Chain: Gnosis Chain เป็น Execution layer ที่รองรับ EVM และใช้ xDAI ในการทำธุรกรรม ขณะที่ Gnosis Beacon Chain ช่วยทำให้เครือข่ายมีความปลอดภัยผ่านการใช้ระบบ Proof-of-Stake
  4. GnosisDAO: เป็นชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารระบบนิเวศของ Gnosis ทั้งหมด ซึ่งผู้ที่ถือโทเคน GNO เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

โทเคน GNO ใช้ทำอะไรบ้าง?


โทเคน GNO เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบนิเวศ Gnosis ทั้งในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและการดำเนินงานของเครือข่าย โดยโทเคนนี้สามารถใช้เพื่อเข้าถึง Smart contract ของ Gnosis ใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม และมอบสิทธิ์ให้ผู้ถือสามารถร่วมบริหารระบบผ่าน GnosisDAO ได้

โทเคน GNO ถูกสร้างขึ้นโดยมีอุปทานสูงสุดที่ 3,000,000 GNO หมายความว่าโทเคน GNO ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดจะไม่มีจำนวนมากไปกว่านี้แล้วในอนาคต


บทความที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว