Axelar (AXL) คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Mon, 27 Nov 2023 เมื่อ 01:48 PM


Axelar หรือ AXL คือแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยทีมผู้ก่อตั้ง Algorand เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนา DApp (Decentralized Application) สามารถทำให้แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับบล็อกเชนอื่น ๆ เพื่อการทำงานแบบ Cross-chain โดยใช้เทคโนโลยี GMP (General Message Passing) ที่ทำให้บล็อกเชนสามารถสื่อสารข้ามเชนกันได้ในระดับ Smart contract


แพลตฟอร์ม Axelar เป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่ใช้ระบบฉันทมติแบบ Proof of Stake และมีโหนดผู้ตรวจสอบ (Node Validator) ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำธุรกรรมหรือการใช้งานต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม โดยมีโทเคน AXL เป็นโทเคนหลักของเครือข่ายผู้สร้าง Axelar


Axelar มีผู้ร่วมก่อตั้งคนสำคัญ 2 คน ได้แก่ Sergey Gorbunov และ Georgios Vlachos ซึ่งทั้งคู่ล้วนมีบทบาทสำคัญกับการพัฒนาเครือข่าย Algorand


โดย Sergey Gorbunov เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ University of Waterloo และหัวหน้าฝ่ายการเข้ารหัสที่ Algorand ได้รับปริญญาเอกจากสถาบัน MIT และได้รับรางวัล Sprowls Doctoral Thesis Prize หรือรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ดีที่สุดจาก MIT ซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ของเขาคือ การออกแบบเครื่องมือเข้ารหัสสำหรับระบบคลาวด์โดยใช้การเข้ารหัสแบบ Lattice


ขณะที่ Georgios Vlachos ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้ง Algorand รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายคณิตศาสตร์ของ Algorand และทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนาระบบฉันทมติให้กับ Axelar นอกจากนี้ Georgios ยังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก MIT และเคยได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก (International Mathematical Olympiad) ในปี 2011 อีกด้วย


image


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว