วิธีการขอปลดระงับบัญชีผ่านระบบ Persona (Unfreeze account)

แก้ไขเมื่อ Mon, 11 Mar 2024 เมื่อ 11:36 AM

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีบิทคับของท่านได้ เนื่องจากสาเหตุ อาทิ  

 • ใส่รหัส 2FA ผิดหลายครั้ง ทำให้บัญชีถูกระงับการเข้าใช้งานชั่วคราว

 • การระงับบัญชีด้วยตนเองผ่าน Bitkub LINE Connect หรืออีเมล

 • เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ / โทรศัพท์สูญหาย / มีการลบแอปพลิเคชัน Authenticator


หรือเหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ท่านสามารถส่งคำขอ พร้อมข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราทำการปลดระงับให้ได้ผ่านระบบ Persona ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการใช้ในการส่งข้อมูล (ต้องมีการถ่ายหรืออัปโหลดรูป)

 • บัตรประจำตัวประชาชน (หรือพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ) *เอกสารต้องเป็นฉบับปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ


วิธีการส่งข้อมูลผ่านระบบ Persona

1. กดที่ลิงก์ที่ท่านได้รับทางอีเมล (ส่งจาก [email protected] เท่านั้น โดยลิงก์จะขึ้นต้นด้วย https://bitkub.withpersona.com/...)

2. เลือกสัญชาติของท่าน และกดถัดไป

 • ท่านสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

 

3. อ่านและรับทราบข้อความแจ้งเตือนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากนั้นกด "ดำเนินการต่อ"


4. กรอกชื่อ - นามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอีเมลที่ลงทะเบียนกับบัญชีบิทคับของท่าน และกด "ถัดไป"


5. กดเลือกสาเหตุที่บัญชีของท่านถูกระงับ

 • หากสาเหตุที่ท่านเลือกเกี่ยวกับ 2FA, OTP หรือโทรศัพท์มือถือ ท่านจำเป็นต้องเลือกด้วยว่า จะปิดการใช้งาน 2FA ด้วยหรือไม่ในช่องที่กำหนดให้ ก่อนกด “ถัดไป”6. ถ่ายรูปเอกสารของท่าน โดยกดปุ่มสีเขียวที่มีสัญลักษณ์กล้องถ่ายรูป

 • ถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชน (สำหรับลูกค้าชาวไทย)

 • ถ่ายรูปหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)

 • กดปุ่ม “อัปโหลดรูป” หากท่านต้องการอัปโหลดรูปที่ถ่ายเตรียมไว้แล้ว

 • สำหรับลูกค้าชาวไทย เมื่อถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชนสำเร็จ ระบบจะพาท่านไปยังขั้นตอนการถ่ายรูปด้านหลังบัตรประชาชน: โปรดถือบัตรนิ่ง ๆ และให้อยู่ในกรอบที่กำหนดให้ และกดปุ่ม “ถ่ายภาพ” เพื่อทำการถ่ายรูปด้านหลังบัตร 


7. ถ่ายรูปใบหน้าของท่าน (รูปเซลฟี)

 • กดปุ่ม “มาเริ่มกัน” เพื่อถ่ายรูปโดยใช้กล้องของท่าน หรือ

 • กดปุ่ม “เพิ่มรูปจากอุปกรณ์อื่น” เพื่ออัปโหลดรูปภาพที่ถ่ายเตรียมไว้แล้ว

 • ในการถ่ายเซลฟี โปรดทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งให้ถูกต้อง


            Screen_Shot_2564-12-20_at_15.26.37.png Screen_Shot_2564-12-20_at_15.26.45.png

ตัวอย่างการถ่ายเซลฟี กรณีนี้เป็นการถ่ายรูปที่ไม่ถูกต้อง (เนื่องจากผู้ใช้สวมแว่นตาขณะถ่ายรูป)


ภาพตัวอย่างการถ่ายเซลฟีที่ถูกต้อง

 • จัดใบหน้าให้อยู่ตรงกลางของกรอบสำหรับถ่ายรูป

 • ไม่มีสิ่งบดบังใบหน้า เช่น แว่นตา หน้ากากอนามัย หรือเครื่องประดับอื่น ๆ

 • หันหน้ามองตามทิศทางที่ระบบแจ้ง


Screen_Shot_2564-12-21_at_18.30.31.png

8. หลังจากนั้น ระบบจะแสดงข้อความแจ้งระยะเวลาการดำเนินการ โดยผลการตรวจสอบจะถูกส่งให้ท่านทางอีเมลภายใน 3-5 วัน และท่านสามารถปิดหน้าจอได้เลย


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว