ปิดปรับปรุงระบบซื้อขายเหรียญดิจิทัลทุกสกุล (ชั่วคราว) ในวันที่ 21/11/2566 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. - 04:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Nov 2023 เมื่อ 05:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดปิดระบบซื้อ-ขายเหรียญดิจิทัลทุกสกุลเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบตามแผนงานของบริษัทตามกำหนดการต่อไปนี้ โดยในระหว่างการดำเนินการ ท่านจะไม่สามารถกดส่งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายเหรียญทุกสกุลได้ชั่วคราว


ทั้งนี้ ท่านยังสามารถทำรายการฝาก-ถอนเหรียญดิจิทัลและใช้บริการในส่วนอื่นได้ตามปกติ

 

กำหนดการ

เรื่อง                ระบบซื้อ-ขายเหรียญดิจิทัลทุกสกุลปิดปรับปรุงชั่วคราว

วันที่                21 พฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่เวลา    00:01 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึงเวลา           04:00 น. (เวลาประเทศไทย)

รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 ชั่วโมง*

* หากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางเราจะมีประกาศแจ้งให้ทราบทันที


หมายเหตุ:

1. โปรดหลีกเลี่ยงการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบ

2. เนื่องจากท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายเหรียญทุกสกุลได้ชั่วคราวในช่วงการปรับปรุงระบบ โปรดพิจารณาบริหารรายการซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านที่ยังไม่ถูกจับคู่ และดำเนินการตามที่ท่านเห็นสมควร

  • เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในช่วงเปิดระบบ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ ก่อนเวลาปิดระบบดังกล่าว

3. เมื่อการปรับปรุงระบบเสร็จสมบูรณ์ สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีกำหนดปิดปรับปรุงก่อนการปรับปรุงระบบนี้อาจจะยังไม่สามารถทำธุรกรรมได้ จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว