กำหนดการและข้อมูลการเปลี่ยนระบบการจัดการ API Key และ API Secret (เปิดใช้งาน API Management รูปแบบใหม่ และ Public API Secure Endpoint V3)

แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ เมื่อ 11:55 AM

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ API ของบริษัท บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จะทำการเปลี่ยนระบบ API Management ใหม่ โดยจัดให้มีการใช้ API Key และ API Secret ในรูปแบบใหม่สำหรับ API Authentication รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ (Permission) การใช้งานของ API Key ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


กำหนดการ

เรื่อง      เปิดใช้งาน API Management รูปแบบใหม่ และ Public API Secure Endpoint V3

วันที่      29 พฤศจิกายน 2566

เวลา     16:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป


การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสิ่งที่ผู้ใช้งาน API ต้องดำเนินการ


1. ช่วงก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566: ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายจาก Public API Endpoint เดิม ไปยัง Public API Secure Endpoint V3

  • ลูกค้ายังจำเป็นต้องใช้ Public API Endpoint เดิมอยู่


โปรดดำเนินการพิจารณาบันทึกหรือคัดลอกข้อมูล API Key และ API Secret ชุดเก่าของท่าน และเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00 น. เพื่อการใช้งาน Public API Endpoint เก่า


2. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

  • ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าดู API Key และ API Secret ชุดเก่าได้

  • ลูกค้าสามารถสร้าง API Key ผ่าน API Management เวอร์ชันใหม่ และเปลี่ยนไปใช้ Public API Secure Endpoint V3 ได้

    • API Key ใหม่จะใช้งานได้กับ Public API Secure Endpoint V3 เท่านั้น (ไม่สามารถนำไปใช้งานกับ Public API Secure Endpoint เวอร์ชันเก่าได้ และไม่สามารถนำ API Key เวอร์ชันเก่ามาใช้กับ Public API Secure Endpoint V3 ได้เช่นกัน)

  • API Secret ใหม่จะปรากฏเพียง 1 ครั้งเท่านั้น (ในครั้งแรกที่ API Secret ถูกสร้างขึ้น) เพื่อความปลอดภัย 

    • หากลูกค้าลืม หรือทำข้อมูลส่วนนี้หาย ลูกค้าจำเป็นต้องสร้าง API Key ใหม่ขึ้นมาใช้งานแทนเท่านั้น

  • Public API Secure Endpoint V3 มีการเปลี่ยนวิธีการ Sign Signature ในรูปแบบใหม่ (ดูตัวอย่างได้จาก Github)


3. ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 จะมีการยกเลิก API Key เวอร์ชันเก่าและ Public API เวอร์ชันเก่า

  • ลูกค้าจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ Public API Secure Endpoint V3 และ API Key ใหม่ พร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการ Sign Signature


ข้อมูล API Management รูปแบบใหม่


ลูกค้าสามารถกำหนด Permission การใช้งานของแต่ละ API Key ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ )

 

ตัวอย่าง API Management รูปแบบใหม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว