ปิดการใช้งานเหรียญ SIX บนเครือข่าย Stellar ตั้งแต่วันที่ 12/12/2566 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป (รองรับเหรียญ SIX บนเครือข่าย Ethereum (ERC-20) เท่านั้น)

แก้ไขเมื่อ Mon, 13 Nov 2023 เมื่อ 06:00 PM

ตามที่ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) มีประกาศแจ้งรองรับเครือข่าย Ethereum (ERC-20) สำหรับธุรกรรมเหรียญ SIX (SIX) (อ้างอิงตามแนวทางการดำเนินงานของ SIX Network ที่จะยุติการรองรับเหรียญ SIX บนเครือข่าย Stellar นั้น (อ้างอิงประกาศของ SIX Networkเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าและนักลงทุนทราบถึงรายละเอียดสำคัญดังนี้


1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อขาย หรือ มียอดคงเหลือของเหรียญ SIX บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ โดยไม่มีการทำธุรกรรมฝากถอนเหรียญ SIX

 • ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และสามารถทำรายการซื้อขายเหรียญ SIX ได้ตามปกติ


2. การฝากถอนเหรียญ SIX บนเครือข่าย Stellar จะใช้งานได้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เท่านั้น


3. สำหรับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมฝากถอนเหรียญ SIX

 • โปรดหลีกเลี่ยงการฝากถอนเหรียญ SIX บนเครือข่าย Stellar ในช่วงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

 • หลังจากวันและเวลาดังกล่าว ท่านสามารถทำธุรกรรมเหรียญ SIX บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้ ผ่านเครือข่าย Ethereum (ERC-20) เท่านั้น และหากท่านทำรายการฝากเหรียญ SIX ผ่านเครือข่ายอื่นที่ไม่รองรับ สินทรัพย์ของท่านอาจสูญหายหรือไม่ปรากฏในกระเป๋าปลายทางได้ ในกรณีนี้ ท่านสามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือหากต้องการกู้คืนเหรียญ ทั้งนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

 • เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว โปรดดำเนินการตามที่แนะนำในประกาศนี้


กำหนดการ

เรื่อง            ปิดการใช้งานเหรียญ SIX บนเครือข่าย Stellar 

วันที่            12 ธันวาคม 2566

เวลา           13:00 น. (เวลาประเทศไทย)


ทั้งนี้ กำหนดการที่ระบุในประกาศนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการให้บริการของผู้ให้บริการหลักที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าและนักลงทุนติดตามประกาศจากผู้ให้บริการหลักของเหรียญ SIX และประกาศของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป


หมายเหตุ:

 • โปรดใช้ความระมัดระวังในโอนย้ายเครือข่ายของเหรียญและการทำธุรกรรม เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันแล้วบนบล็อกเชนไม่สามารถยกเลิกหรือกู้คืนได้

 • ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความรับผิดชอบในกรณีที่สินทรัพย์ดิจิทัลสูญหายจากการทำธุรกรรมผิดพลาด รวมถึงการโอนผ่านเครือข่ายที่ไม่รองรับ

  • ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งขอให้บริษัทฯ ทำการกู้คืนเหรียญได้

  • เพื่อป้องกันความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โปรดหลีกเลี่ยงการฝากถอนเหรียญ SIX ในช่วงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วน และใช้วิจารณญาณในการดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอันเนื่องมาจากการออกประกาศและ/หรือเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนี้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว