ระบบถอนเหรียญ ILV และ LYXE เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 06/11/2566 เวลา 11:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Wed, 08 Nov 2023 เมื่อ 11:04 AM

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดระบบถอนเหรียญดิจิทัล Illuvium (ILV) และ Lukso (LYXE) ชั่วคราว ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ขณะนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ

เรื่อง                 ระบบถอนเหรียญ ILV และ LYXE เปิดให้บริการตามปกติ

วันที่                 6 พฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่เวลา        11:00 น. (เวลาประเทศไทย)


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว