อัปเดต: การแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 จากแอร์ดรอป กลุ่ม Pre-attack snapshot และ Post-attack snapshot

แก้ไขเมื่อ Mon, 30 Oct 2023 เมื่อ 03:00 PM

ตามที่ บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัท”) มีประกาศแจ้งรองรับการแอร์ดรอปเหรียญ Terra2.0 (LUNA2) สำหรับลูกค้าผู้มีสิทธิ* ที่ถือเหรียญ Terra Classic (LUNA) ตามเงื่อนไขที่ทีมงาน Terra กำหนดนั้น (โปรดตรวจสอบประกาศอ้างอิงท้ายบทความ) บริษัทขอเรียนแจ้งอัปเดตเกี่ยวกับนโยบายการเเจกจ่ายเหรียญ LUNA2 จากการแอร์ดรอป รอบ Pre-attack snapshot เเละ Post-attack snapshot ดังนี้


  • เนื่องจากระยะเวลาเเละปริมาณเหรียญ LUNA2 ที่บริษัทได้รับจาก Token issuer มีปริมาณและระยะเวลาที่ไม่เเน่นอน

  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะทำการแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 ให้แก่ลูกค้าผู้มีสิทธิ ทั้งสำหรับกลุ่ม Pre-attack snapshot และ Post-attack snapshot เมื่อบริษัทได้รับเหรียญจาก Token issuer ครบถ้วนและเพียงพอ ต่อการแอร์ดรอป 1 รอบแล้วเท่านั้น (อ้างอิงจำนวนรอบในการแจกจ่ายจากประกาศก่อนหน้า)

  • ดังนั้น ระยะเวลาในการแจกจ่ายเหรียญจากการแอร์ดรอปเเต่ละครั้ง อาจมีการเปลี่ยนเเปลงจากประกาศที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ลูกค้าผู้มีสิทธิแต่ละท่านจะได้รับเหรียญจากการแจกจ่ายในจำนวนที่เท่ากันทุกรอบ


* ลูกค้าผู้มีสิทธิ ในที่นี่ หมายถึง ลูกค้าที่ถือเหรียญ LUNA ในระบบกระเป๋าบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ณ วันที่

  • 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:59:37 น. (เวลาประเทศไทย) สำหรับกลุ่ม Pre-attack snapshot

  • 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:59:51 น. (เวลาประเทศไทย) สำหรับกลุ่ม Post-attack snapshot


หมายเหตุ:

  • เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิได้รับเหรียญจากการแอร์ดรอป และการกระจายเหรียญมายังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นเงื่อนไขและการดำเนินการที่ทีมงาน Terra เป็นผู้กำหนดและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

  • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขการแอร์ดรอป จะได้รับเหรียญ LUNA2 ในบัญชีบิทคับตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

  • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีประกาศเพิ่มเติมหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ประกาศอ้างอิงบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ และที่ท่านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว