ปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาทธนาคารกสิกรไทย (ชั่วคราว) ในวันที่ 22/10/2566 เวลา 01:00 น. - 05:00 น. (เวลาประเทศไทย) เนื่องจากการปรับปรุงระบบของธนาคาร

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Nov 2023 เมื่อ 11:11 AM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดปิดระบบถอนเงินบาทของธนาคารกสิกรไทยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการปรับปรุงระบบของธนาคาร ทั้งนี้ ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่นได้ตามปกติ

กำหนดการ

เรื่อง              ปิดระบบถอนเงินบาทธนาคารกสิกรไทย (ชั่วคราว)

วันที่              22 ตุลาคม 2566 

ตั้งแต่เวลา     01:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึง                 05:00 น. (เวลาประเทศไทย)

รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 ชั่วโมง*

*หากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางเราจะมีประกาศแจ้งให้ทราบทันที


บริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้ Bitkub Exchange มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว