กำหนดการปิดระบบฝาก-ถอนเหรียญ (ชั่วคราว) เหรียญ LUNA, XRP, SCRT, BAND, ATOM, FLOW, SOLO, LUNA2 และ FLR ในวันที่ 06/10/2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาระบบตามแผน

แก้ไขเมื่อ Thu, 05 Oct 2023 เมื่อ 07:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) มีกำหนดการปิดระบบฝาก-ถอนเหรียญตามรายชื่อและกำหนดการต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามแผนการพัฒนาระบบตามปกติของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น


ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการดำเนินการ ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนได้ตามปกติ และการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของท่านแต่อย่างใด


บริษัทฯ ขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ


กำหนดการ

เรื่อง            ปิดปรับปรุงระบบฝากถอน (ชั่วคราว) เหรียญ LUNA, XRP, SCRT, BAND, ATOM, FLOW, SOLO*, LUNA2* และ FLR*

วันที่            6 ตุลาคม 2566

ตั้งแต่เวลา  10:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึงเวลา       จะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง

* รองรับระบบถอนเท่านั้น


โปรดทราบ: สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการปรับปรุงระบบในครั้งนี้

  • หลังการปรับปรุงระบบสำเร็จ ท่านจำเป็นต้องสร้างและใช้ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ใหม่สำหรับการฝากเหรียญ LUNA, XRP, SCRT, BAND และ ATOM เพื่อป้องกันการสูญหายและความต่อเนื่องในการทำรายการ

  • การสร้าง Address ใหม่ไม่มีผลต่อยอดคงเหลือหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด

  • หากใช้ Address เดิมในการฝากเหรียญ LUNA, XRP, SCRT, BAND และ ATOM หลังการปรับปรุงระบบสำเร็จ สินทรัพย์ของท่านอาจสูญหายได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการฝากเหรียญ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากู้คืนเหรียญที่อาจสูญหายจากกรณีดังกล่าวเป็นรายบุคคล


บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว