การปิดปรับปรุงระบบฝากถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุลชั่วคราว ในวันที่ 28/09/2566 เวลา 00:01 น. ถึง 05:00 น. เพื่ออัปเดตระบบ

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Sep 2023 เมื่อ 06:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดการปิดระบบฝาก-ถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุล เป็นการชั่วคราว ตามกำหนดการต่อไปนี้ เพื่อรองรับการอัปเดตระบบตามแผนการดำเนินงานในรอบปกติของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของท่านแต่อย่างใด และบริษัทฯ ขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

 

กำหนดการ

เรื่อง            ปิดระบบฝากถอนเงินบาทและเหรียญดิจิทัลทุกสกุล (ชั่วคราว) เพื่ออัปเดตระบบ

วันที่            28 กันยายน 2566

ตั้งแต่เวลา   00:01 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึง               05:00 น. (เวลาประเทศไทย)

รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 ชั่วโมง*

*หากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางเราจะมีประกาศแจ้งให้ทราบทันที

หมายเหตุ:

  1. โปรดหลีกเลี่ยงการทำรายการฝากถอนในช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบ

  2. เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบที่มีกำหนดปิดปรับปรุงก่อนการอัปเดตนี้อาจจะยังไม่สามารถทำธุรกรรมได้ จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

  3. เพื่อป้องกันความเสี่ยงของธุรกรรมตกค้างหรือล่าช้า โปรดวางแผนและพิจารณาการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว